Preporuke potrošačima u cilju prevencije oboljenja čiji je uzrok/put prenosa hrana

18.05.2015.

Imajući u vidu predstojeći period koji karakteriziraju povećane temperature zraka, te nedavni primjer epidemije salmoneloze uslijed konzumacije zdravstveno neispravne hrane kod djece predškolskog uzrasta u Sarajevu, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine poziva sredstva javnog saopćavanja da kroz preventivne aktivnosti informisanja i edukacije potrošača o potencijalnim rizicima porijeklom iz hrane daju svoj doprinos prevenciji […]

Donesena Odluka o povećanom nivou službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi

12.05.2015.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, u saradnji sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH donijelo Odluku o povećanom nivou službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi. Ovom Odlukom propisuju se pravila o povećanom nivou službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi […]

Vijeće ministara BiH usvojilo Program rada Agencije za 2015. godinu

08.05.2015.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 6. sjednici održanoj 7. maja 2015. godine usvojilo Program rada Agencije za 2015. godinu.  Ovaj Program rada predstavlja nastavak aktivnosti započetih u prethodnim godinama u skladu sa zadacima i obavezama Agencije propisanim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), […]

Delegat u Domu naroda PS BiH Martin Raguž posjetio Agenciju

28.04.2015.

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Martin Raguž posjetio je danas Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru, gdje je održao radni sastanak sa doc.dr.sci Sejadom Mačkićem, direktorom Agencije i saradnicima. Direktor Agencije je upoznao delegata Raguža s aktivnostima koje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano preduzima od […]

JAVNA LICITACIJA za prodaju motornih vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne u Hercegovine

27.04.2015.

JAVNU LICITACIJU za prodaju motornih vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne u Hercegovine 1. PREDMET PRODAJE Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje motorna vozila sljedećih karakteristika: Redni broj 1 2 3 4 Marka i model Škoda Octavia Tour 1,9 TDI Škoda Octavia Škoda Octavia Tour 1,9 Škoda Superb […]

Sastanak o upotrebi fosfata u proizvodima od mesa i ribe

30.03.2015.

S ciljem pružanja stručne podrške pojedinim entitetskim institucijama koje su iskazale nejasnoće u pogledu primjene Pravilnika o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08), predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održali su 24.03.2015. godine u Mostaru sastanak s predstavnicima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH […]