EFSA

09.01.2015.

 EVROPSKI AUTORITET ZA SIGURNOST HRANE (EFSA) Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža neovisne naučne savjete o rizicima povezanima s hranom, odnosno o postojećim i novim rizicima povezanima s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja evropskih propisa, pravila i politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu. U […]

Potpisani ugovori o dodjeli laboratorijske opreme, 05.01.2015. godine

08.01.2015.

Sofisticirana laboratorijska oprema dodijeljena ovim institucijama omogućava vršenje analiza hrane na prisustvo mikotoksina, policikličkih aromatskih ugljikovodika, teških metala, žive, rezidua pesticida, te ulja i masti u vodi, što je od velikog značaja za jačanje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.   Predstavnici navedenih institucija zahvalili su Agenciji na doniranoj opremi, kao i na cjelokupnoj […]

Obavijest o podnesenom zahtjevu za stavljanje genetički modificirane hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine

30.12.2014.

„BRO-STARTER“, peletirana potpuna mješana hrana za tovljenje pilića starih do 10 dana;„BRO-FIN-I“, peletirana potpuna mješana hrana za pitanje pilića starih od 11. do 28. dana;„BRO – FINIŠER – II”, peletirana potpuna krmna mješavina za krajnje tovljenje pilića;„BRO – SUPER“, dopunska mješana hrana za tovljenje pilića;„NS-K“, peletirana potpuna krmna mješavina za kokoši nesilice konzumnih jaja;„NS – […]

Saopćenje za javnost, 11.12.2014. godine

24.12.2014.

U okviru navedenog plana uzeto je ukupno 352 uzorka vode za piće, hrane i hrane za životinje u 17 gradova i općina u BiH koje su u maju 2014. godine bile zahvaćene poplavama, te su isti upućeni na laboratorijske analize. Planirano je da se uradi ukupno 4378 analiza, od čega 3884 analize na prisustvo rezidua […]