Obavijest o zahtjevu za stavljanje genetički modificirane hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine

28.02.2015.

Na osnovu člana 16., stav (4) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12) obavještavamo javnost da je dana 25.02.2015. godine Agencija za sigurnost hrane […]

Opoziv proizvoda “K plus Cornflakes” i “Rial Cornflakes” sa tržišta Bosne i Hercegovine

20.02.2015.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem  Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) primila hitnu obavijest o sadržaju mikotoksina deoksinivalenola (DON) u žitaricama za doručak porijeklom iz Njemačke. Naime, proizvođač ”C. Hahnemühle Werke GmbH” je utvrdio  kontaminirane lotove  sirovog kukuruza i od njega proizvedenih kukuruznih pahuljica, koji su, […]

Održan sastanak o primjeni propisa o službenim kontrolama

18.02.2015.

U cilju što efikasnije primjene Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13), predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine su danas u Sarajevu održali sastanak sa predstavnicima Uprave […]

Obilježen završetak Twinning light projekta

10.02.2015.

Završna konferencija Twinning light projekta ˝Podrška jačanju izvoznog potencijala u oblasti poljoprivrednih proizvoda i hrane u Evropsku uniju˝ održana je 09. februara 2015. godine u Sarajevu.  Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao jedna od dvije vodeće korisničke institucije u Bosni i Hercegovini, je u saradnji sa Upravom za hranu i veterinarstvo Republike Litvanije, u okviru projekta […]

Obavijest o podnesenim zahtjevima za stavljanje genetički modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine

05.02.2015.

Na osnovu člana 16., stav (4) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12) obavještavamo javnost da je u periodu od 19. – 26.01.2015. godine […]

Usvojen Izvještaj o sprovedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima BiH u 2014. godini

29.01.2015.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je danas na 121. sjednici usvojilo „Izvještaj o sprovedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima BiH u 2014. godini”. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, je  zaključkom Vijeća ministara, zadužena da, u saradnji s […]