EFSA objavila Izvještaj o rizicima porijeklom iz hrane neživotinjskog porijekla

23.12.2014.

Prema objavljenim rezultatima, hrana životinjskog porijekla je i dalje izvor većine dokumentiranih i prijavljenih bolesti koje se prenose hranom (90%). Međutim, tokom promatranog perioda porastao je broj epidemija, pojedinačnih slučajeva oboljenja ljudi i hospitalizacija povezanih sa hranom neživotinjskog porijekla. Epidemije povezane sa hranom neživotinjskog porijekla imaju manje ozbiljne posljedice na ljudsko zdravlje u usporedbi s […]

Radionica o prikupljanju i analizi podataka u organizaciji EFSA-e

23.12.2014.

U organizaciji Evropskog autoriteta za sigurnost hrane (European Food Safety Authority- EFSA) dana 19. i 20.09.2012. godine u Parmi, Republika Italija, održana je radionica čija je tema bila prikupljanje i analiza podataka o potrošnji hrane, hemijskim opasnostima, zoonozama, antimikrobiološkoj otpornosti i epidemijama čiji je put prenosa hrana. Na navedenoj radionici delegaciju Bosne i Hercegovine činili […]

EFSA objavila originalne studije industrije o aspartamu

23.12.2014.

Podaci koji su dostupni odnose se i na neobjavljene naučne podatke (uključujući 112 izvornih naučnih studija o aspartamu), koji su dostavljani u svrhu odobrenja upotrebe aspartama ranih 1980-tih u Evropi. Nakon javnog poziva Evropske komisije (EC) za razmatranje naučnih podataka o aspartamu, koji je završen 30. septembra 2011. godine, EFSA je dobila pristup velikom broju […]

EFSA objavila Izvještaj o reziduama pesticida

23.12.2014.

Izvještaj pokazuje nastavak rasta stope odgovarajućih uzoraka, tako da je 97,4 % analiziranih uzoraka unutar dozvoljenog maksimalnog nivo rezidua (Maximum Residue Levels – MRL) i taj podatak predstavlja rast odgovarajućih uzoraka za oko jedan procenat u odnosu na 2006. godinu. U poređenju 2009. godine sa 2006. godinom, kada su posljednji put isti proizvodi hrane biljnog […]

Smjernice za totalnu dijetarnu studiju

23.12.2014.

TDS uključuje odabir hrane koji se zasniva na podacima o potrošnji hrane koja predstavlja veliki dio tipičnih dijeta, pripremu takve hrane, kao i kombinaciju srodnih namirnica. Radna grupa eksperata za totalnu dijetarnu studiju je formirana 2010. godine i za cilj ima osiguranje definiranja TDS-a s akcentom na njena svojstva, davanje smjernice za usklađivanje metodologije, počevši […]