EFSA ažurirala toksikološki profil glifosata

11.12.2015.

Europski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) i države članice EU završili su ponovnu procjenu glifosata, kemijskog spoja koji se koristi u velikom broju pesticida. U izvješću se zaključuje kako nije vjerojatno da je glifosat kancerogen za ljude i predložene su nove sigurnosne mjere koje će postrožiti kontrolu ostataka glifosata u hrani. Europska komisija će koristiti […]

EFSA objavila Izvještaj o reziduama pesticida

23.12.2014.

Izvještaj pokazuje nastavak rasta stope odgovarajućih uzoraka, tako da je 97,4 % analiziranih uzoraka unutar dozvoljenog maksimalnog nivo rezidua (Maximum Residue Levels – MRL) i taj podatak predstavlja rast odgovarajućih uzoraka za oko jedan procenat u odnosu na 2006. godinu. U poređenju 2009. godine sa 2006. godinom, kada su posljednji put isti proizvodi hrane biljnog […]