Izvještaj o reziduama pesticida u hrani u Evropskoj uniji

23.12.2014.

U Izvještaju o reziduama pesticida u hrani u Evropskoj uniji je navedeno da je izvršena procjena izloženosti ostacima hemijskih tvari u hrani, te je zaključeno da isti nisu predstavljali dugoročni rizik za zdravlje potrošača. Evaluacija kratkotrajne izloženosti isključila je rizik za potrošače u 99,6 % uzoraka hrane koji su analizirani na prisustvo pesticida. U sklopu […]

EFSA objavila Izvještaj o rizicima porijeklom iz hrane neživotinjskog porijekla

23.12.2014.

Prema objavljenim rezultatima, hrana životinjskog porijekla je i dalje izvor većine dokumentiranih i prijavljenih bolesti koje se prenose hranom (90%). Međutim, tokom promatranog perioda porastao je broj epidemija, pojedinačnih slučajeva oboljenja ljudi i hospitalizacija povezanih sa hranom neživotinjskog porijekla. Epidemije povezane sa hranom neživotinjskog porijekla imaju manje ozbiljne posljedice na ljudsko zdravlje u usporedbi s […]

Radionica o prikupljanju i analizi podataka u organizaciji EFSA-e

23.12.2014.

U organizaciji Evropskog autoriteta za sigurnost hrane (European Food Safety Authority- EFSA) dana 19. i 20.09.2012. godine u Parmi, Republika Italija, održana je radionica čija je tema bila prikupljanje i analiza podataka o potrošnji hrane, hemijskim opasnostima, zoonozama, antimikrobiološkoj otpornosti i epidemijama čiji je put prenosa hrana. Na navedenoj radionici delegaciju Bosne i Hercegovine činili […]