U Sarajevu održan 39. sastanak Mreže kontakt tačaka EFSA-e

29. Maja 2019.

39. sastanak Mreže kontakt tačaka Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) na kojem su predstavnici 28 zemalja članica Europske unije i šest pretpristupnih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, razmijenili informacije o trenutnim aktivnostima i izazovima u oblasti sigurnosti hrane u EU održan je 22. i 23. maja 2019. godine u Sarajevu. To je prvi put […]

BiH domaćin prvog sastanka Mreže kontakt tačaka EFSA-e koji se održava izvan EU

17. Maja 2019.

Po prvi put od 2008. godine kada je uspostavljena Mreža kontakt tačaka Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA Focal Point Network), redovni sastanak ove mreže bit će održan u zemlji koja nije članica EU, a ta čast pripala je Bosni i Hercegovini. 39. sastanak Mreže kontakt tačaka koja ima veoma značajnu ulogu u povezivanju EFSA-e, […]

Ljetna škola 2019: Rizik-benefit u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma

1. Aprila 2019.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je poziv mladim naučnicima da prijave učešće na „Ljetnoj školi 2019: Rizik-benefit u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma“ koja će biti održana u periodu od 11-13. juna 2019. godine u Parmi, Italija. Ljetna škola će pružiti priliku mladim naučnicima da uče o rizik-benefit pristupu […]

EFSA i ECDC: Potvrđena 32 slučaja oboljenja uzrokovanih bakterijom Salmonella Poona

15. Marta 2019.

Bakterija Salmonella Poona uzročnik je 32 potvrđena slučaja oboljenja djece u Francuskoj, Belgiji i Luksemburgu koja su prijavljena u periodu od augusta 2018. do februara 2019. godine. U zajedničkom izvještaju koji su tim povodom objavili Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) navedena oboljenja povezuju se sa […]

Prikupljanje podataka i izvještavanje EFSA-e o ostacima pesticida i veterinarskih medicinskih proizvoda

10. Jula 2018.

U sklopu EFSA Pretpristupnog programa 2017-2019, dana 5. i 6. jula 2018. godine realizirana je ekspertska posjeta Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Tema ekspertske posjete bilo je prikupljanje podataka i izvještavanje EFSA-e o ostacima pesticida i veterinarskih medicinskih proizvoda. Prikupljanje podataka u pretpristupnim zemljama i izvještavanje EFSA-e […]

L. monocytogenes: Tehnički izvještaj i preporuke EFSA i ECDC

9. Jula 2018.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavili su 2. jula 2018. godine ažurirani tehnički izvještaj u kojem se zamrznuti kukuruz, a moguće i drugo zamrznuto povrće, navodi kao vjerovatni izvor oboljenja u više zemalja uzrokovanih bakterijom Listeria monocytogenes. U periodu od 2015. – 8. juna 2018. […]

Održan 35. sastanak kontakt tačaka EFSA-e

28. Maja 2018.

U periodu od 17.-20. aprila 2018. godine u Oslu, Kraljevina Norveška, održan je 35. sastanak kontakt tačaka Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) na kojem je, u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine učestvovala Nadža Ustamujić. Sastanku je prisustvovalo 36 predstavnika iz zemalja EU, zemalja pretpristupnog programa, Islanda, Holandije i Švicarske. Na sastanku […]

BH MENU: Provedeno pilot istraživanje

16. Maja 2018.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerskim institucijama, provela je pilot istraživanje u okviru „Istraživanja prehrambenih navika stanovništva BiH u skladu sa EU MENU metodologijom“ koje je podržano finansijskim sredstvima Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA). U okviru pilot istraživanja, kroz kućne posjete, anketiran je 121 ispitanik. Ponovljeno ispitivanje ispitanika provođeno […]

EFSA/ECDC: Visok nivo antimikrobne rezistencije u zoonotskim bakterijama i bakterijama indikatorima kod ljudi, životinja i u hrani u EU u 2016. godini

5. Marta 2018.

Bakterije izolirane kod ljudi i životinja nastavljaju pokazivati rezistenciju prema antibioticima, zaključak je izvještaja Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavljenog 27. februara 2018. godine. Antimikrobna rezistencija je ovim izvještajem potvrđena kao jedna od glavnih prijetnji u oblasti javnog zdravstva s obzirom da umanjuje efikasnost pojedinih […]

EFSA: Održan 67. sastanak Savjetodavnog foruma i 34. sastanak Mreže kontakt tačaka

12. Februara 2018.

U povodu održavanja Prve konferencije o istraživanjima u oblasti procjene rizika (Risk Assessment Research Assembly – RARA) Savjetodavni forum je usvojio „Zajedničku izjavu EFSA-e i Savjetodavnog foruma EFSA-e“ u kojoj je naglašen značaj unaprjeđenja saradnje između investitora, agencija Evropske unije i njihovih nacionalnih partnera u istraživanjima u oblasti sigurnosti hrane. Savjetodavni forum i EFSA navedenom […]