Zajednička kampanja zemalja članica EU i EFSA-e „EU bira sigurnu hranu“

26.05.2022.

Kakva je razlika između oznake „upotrebljivo do“ i „najbolje upotrijebiti do“ na deklaracijama hrane? Postoje li pravila higijene kojih bismo se trebali pridržavati kako bi naše porodice bile sigurne? Da li trebamo biti zabrinuti zbog prehrambenih aditiva? To su neka od pitanja evropskih potrošača na koja odgovara kampanja „EU bira sigurnu hranu“ (#EUChooseSafeFood), i to […]

EFSA/ECDC: 150 potvrđenih i vjerovatnih slučajeva Salmonella Typhimurium u 10 zemalja

12.04.2022.

Čokoladni proizvodi proizvedeni u fabrici jedne kompanije u Belgiji identificirani su kao izvor izbijanja Salmonella u više zemalja, navodi se u zajedničkoj brzoj procjeni izbijanja bolesti koju su proveli Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC). […]

ECDC/EFSA: Kod bakterija Salmonella i Campylobacter uočen visok nivo antimikrobne rezistencije

05.04.2022.

Prema podacima iz nedavno objavljenog izvještaja Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) i Evropske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA), antimikrobna rezistencija kod bakterija Salmonella i Campylobacter i dalje je visoka. Kampilobakterioza je najčešće prijavljena zoonoza u Evropskoj uniji u 2020. godini. Campylobacter kod ljudi i […]

EFSA: Poziv kandidatima za pripravnički staž

11.03.2022.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je poziv kandidatima za pripravnički staž. Poziv je otvoren i za kandidate iz zemalja u procesu pristupanja EU, među kojima je Bosna i Hercegovina. Pripravnički staž služi za stjecanje radnog iskustva i znanja u različitim oblastima rada EFSA-e, a vrši se u sjedištu ove institucije u Parmi, Italija. […]

EU: Smanjen broj prijavljenih slučajeva zoonoza i epidemija uzrokovanih hranom u 2020. godini

21.01.2022.

Kampilobakterioza je najčešće prijavljena zoonoza u Evropskoj uniji u 2020. godini sa 120 946 slučajeva.  U 2019. godini prijavljeno je 220 000 slučajeva. Na drugom mjestu je salmoneloza za koju je prijavljeno 52 072 oboljelih, dok je u godini ranije bilo 88 000 prijavljenih slučajeva oboljenja. Broj prijavljenih epidemija uzrokovanih hranom također je u padu, […]

Smjernice za označavanje datuma i srodne informacije o hrani: prvi dio (označavanje datuma)

07.12.2021.

Na zahtjev Evropske komisije, Panel za biološke opasnosti (BIOHAZ) Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) pripremio je naučno mišljenje sa smjernicama za označavanje datuma i srodnih informacija o hrani. Smjernice su namijenjene subjektima u poslovanju s hranom,  a vezane su za implementaciju Uredbe (EU) 1169/2011 kao sastavnog dijela njihovih sistema upravljanja sigurnošću hrane (FSMS). Smjernice […]

EFSA: Rizik od širenja bakterija rezistentnih na antibiotike u transportu životinja

29.11.2021.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) započela je novu procjenu rizika od širenja bakterija rezistentnih na antibiotike tokom transporta životinja. Procjena, koja je pokrenuta na zahtjev Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane Evropskog parlamenta, bit će usmjerena na rizik od širenja rezistentnih zoonotskih bakterija među peradi, svinjama i govedima […]

„Jesenska škola EFSA-e: Principi i praktični aspekti procjene rizika u oblasti sigurnosti hrane“

24.11.2021.

Drugo izdanje „Jesenske škole“, koja je dio partnerske inicijative Evropske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) usmjerene na mlade eksperte i naučnike iz pretpristupnih zemalja, održano je 9. i 10. novembra 2021. godine. „Principi i praktični aspekti procjene rizika u oblasti sigurnosti hrane“ tema je ovogodišnjeg izdanja škole na kojem je učestvovalo […]

EFSA: „EU bira sigurnu hranu“

25.08.2021.

Kako bi potaknula građane na kritičko razmišljanje prilikom svakodnevnog odabira hrane, Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) pokrenula je kampanju pod nazivom „EU bira sigurnu hranu“ („EU choose safe food“). Cilj kampanje je podići svijest potrošača o ulozi nauke u sistemu sigurnosti hrane, te potaknuti Evropljane da hranu biraju sa povjerenjem […]

EFSA: Proširena kampanja o afričkoj svinjskoj kugi

09.08.2021.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pojačava svoje napore na zaustavljanju širenja afričke svinjske kuge u Evropi širenjem kampanje na još devet zemalja. EFSA je prošlog ljeta pokrenula veliku kampanju za podizanje svijesti o ovoj bolesti u jugoistočnoj Evropi. Kampanja je provedena u saradnji sa lokalnim vlastima u zemljama koje se, zbog njihove blizine zemljama […]