Afrička kuga svinja: Rano otkrivanje ključno za suzbijanje bolesti

15. Januara 2020.

U skladu sa zaključcima procjene rizika koju je provela Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), unaprjeđenje nadzora, komunikacija i saradnja su ključni faktori za kontrolu širenja afričke kuge svinja u Evropi. Na zahtjev Evropske komisije, EFSA je provela procjenu rizika od širenja navedene bolesti na području Jugoistočne Evrope. Procijenjena je mogućnost širenja bolesti na području […]

Najava naučnih skupova

27. Avgusta 2019.

12. Naučna konferencija „Klimatske promjene – globalna prijetnja lancu ishrane“ (12th Scientific Conference „Climate changes – a global threat for the food chain“) bit će održana 25. oktobra 2019. godine u Sofiji, Bugarska, a učešće je moguće prijaviti do 6. septembra 2019. godine putem linka http://www.focalpointbg.com/?event=5. Participacija za učešće na konferenciji se ne plaća, a […]

Javni poziv: EFSA GUEST program 2019

26. Jula 2019.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je javni poziv kandidatima zainteresovanim za privremeni radni angažman u ovoj instituciji u okviru EFSA GUEST programa 2019. Javni poziv namijenjen je naučnicima, doktorandima i profesionalcima koji žele podijeliti svoje stručno znanje u oblastima rada EFSA-e i onima koji su zainteresovani za specifične projekte […]

EFSA: Naučno mišljenje o fosfatima

22. Jula 2019.

Prema navodima iz Naučnog mišljenja Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) objavljenog povodom reevaluacije fosforne kiseline, fosfata, -di, -tri i polifosfata (E 338–341, E 343, E 450–452) kao prehrambenih aditiva, procijenjeni ukupni unos fosfata putem hrane može preći sigurni nivo. EFSA preporučuje uvođenje maksimalno dopuštenog nivoa kako bi se reducirao sadržaj fosfata kao aditiva u […]

Održan 72. sastanak Savjetodavnog foruma EFSA-e

5. Jula 2019.

72. sastanak Savjetodavnog foruma Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 3. i 4. jula 2019. godine u Reykjaviku, Island, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je učestvovao dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije. Na sastanku su razmatrane pripremne aktivnosti za implementaciju nove Uredbe o transparentnosti i održivosti procjene […]

Pripremne mjere za učešće korisnica IPA-e u aktivnostima EFSA-e u periodu od 2019-2021. godine

5. Jula 2019.

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Bernhard Url, izvršni direktor Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) razgovarali su, u okviru 72. sastanka Savjetodavnog foruma EFSA-e koji je održan u Reykjaviku, Island, o ključnim aspektima realizacije Ugovora u pripremnim mjerama za učešće korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u aktivnostima EFSA-e […]

EFSA: Poziv kandidatima za pripravnički staž

14. Juna 2019.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je poziv za pripravnički staž na koji se mogu prijaviti kandidati sa završenim preddiplomskim studijem koji su zainteresirani za stjecanje radnog iskustva i znanja u različitim oblastima rada ove institucije. Poziv je otvoren i za kandidate iz zemalja u procesu pristupanja EU, među kojima je Bosna i Hercegovina. […]

U Sarajevu održan 39. sastanak Mreže kontakt tačaka EFSA-e

29. Maja 2019.

39. sastanak Mreže kontakt tačaka Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) na kojem su predstavnici 28 zemalja članica Europske unije i šest pretpristupnih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, razmijenili informacije o trenutnim aktivnostima i izazovima u oblasti sigurnosti hrane u EU održan je 22. i 23. maja 2019. godine u Sarajevu. To je prvi put […]

BiH domaćin prvog sastanka Mreže kontakt tačaka EFSA-e koji se održava izvan EU

17. Maja 2019.

Po prvi put od 2008. godine kada je uspostavljena Mreža kontakt tačaka Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA Focal Point Network), redovni sastanak ove mreže bit će održan u zemlji koja nije članica EU, a ta čast pripala je Bosni i Hercegovini. 39. sastanak Mreže kontakt tačaka koja ima veoma značajnu ulogu u povezivanju EFSA-e, […]

Ljetna škola 2019: Rizik-benefit u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma

1. Aprila 2019.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je poziv mladim naučnicima da prijave učešće na „Ljetnoj školi 2019: Rizik-benefit u oblasti sigurnosti hrane i nutricionizma“ koja će biti održana u periodu od 11-13. juna 2019. godine u Parmi, Italija. Ljetna škola će pružiti priliku mladim naučnicima da uče o rizik-benefit pristupu […]