Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

24.02.2016.

Tokom provjere eventualnog prisustva na tržištu Bosne i Hercegovine proizvoda proizvođača „Mars Incorporated“, koji su predmet povlačenja u više zemalja EU i drugih zemalja, a koja je pokrenuta od strane nadležnih inspekcijskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH na zahtjev Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 23.2.2016. godine, Agencija je kao kontakt tačka […]