Omogućen nastavak izvoza prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda iz Bosne i Hercegovine na tržište Republike Hrvatske

20.12.2019.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pružila je svu potrebnu tehničku podršku proizvođačima prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda proizvedenih u Bosni i Hercegovini s ciljem nastavka izvoza na tržište Republike Hrvatske. Naime, u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o poljoprivredi („Narodne novine”, broj 118/18), kojim je propisano da proizvođači prirodnih mineralnih […]

Obavijest o stupanju na snagu Pravilnika o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda

19.12.2019.

Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, broj 82/19 od 17. decembra 2019. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. Pravilnikom se propisuju izgled i način korištenja zaštićenog znaka […]

Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine učestvuju u projektu EU za unaprjeđenje inspekcije mesa

18.12.2019.

Uloga sistema sigurnosti mesa je obezbijediti sigurno, odnosno zdravstveno ispravno meso za ljudsku potrošnju. Brojne kontrolne mjere i postupci se primjenjuju duž cijelog lanca ishrane u cilju proizvodnje sigurnog mesa, a jedna od njih je inspekcija mesa koja predstavlja nadzor životinja i mesa uglavnom od strane službenih veterinara. Usprkos tome, povremeno se u EU dešavaju […]

Održana TAIEX ekspertska misija o usklađivanju legislative o GMO

11.12.2019.

S ciljem analize legislative Bosne i Hercegovine u oblasti genetički modificiranih organizama, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz tehničku podršku Evropske komisije, organizovala TAIEX ekspertsku misiju koja je održana u periodu od 2.-6. decembra 2019. godine u Mostaru. U realizaciji misije učestvovali su predstavnici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike […]

VM BiH donijelo Odluku o imenovanju Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

10.12.2019.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj sjednici održanoj 2. decembra 2019. godine Odluku o imenovanju Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Donošenjem ove Odluke ispunjeni su svi pravni i formalni preduslovi za provođenje procesa registracije oznaka porijekla, oznaka geografskog […]

Donesena Odluka o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme

09.12.2019.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 13. novembra 2019. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Odluku o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme. Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove: daje mišljenja o upotrebi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu nadležnih organa, daje […]

Agencija podržala IV Kongres Univerziteta u Sarajevu „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ s međunarodnim učešćem

27.11.2019.

U organizaciji grupacije fakulteta medicinskih, prirodno-matematičkih, biotehničkih i humanističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 20.-22.  novembra 2019. godine održan je IV Kongres Univerziteta u Sarajevu „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ s međunarodnim učešćem. Više od 500 učesnika prisustvovalo je kongresu čiji je cilj promovisanje univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i […]

Promocija monografije „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“

22.11.2019.

U okviru programa obilježavanja 70. godišnjice Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 21. novembra 2019. godine održana je promocija monografije „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“, čiji je nakladnik Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Genetički modificirani organizmi i tehnologija kojom oni nastaju već su postali ili će sve više postajati dio našeg života, […]

Usvojen Program rada Agencije za sigurnost hrane BiH za 2020. godinu

14.11.2019.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 12.novembra 2019. godine donijelo Program rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Program rada Agencije za 2020. godinu koncipiran je kao nastavak aktivnosti iz prethodnog perioda s ciljem osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini te […]

178. sjednica VM BiH: Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH donesena tri propisa

13.11.2019.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 13. novembra 2019. godine donijelo Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi, Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake […]