EFSA: Koštice kajsije predstavljaju rizik od trovanja cijanidom

06.05.2016.

Na zahtjev Evropske komisije, Odbor za kontaminante u prehrambenom lancu Evropskog autoriteta za sigurnost hrane (EFSA) izvršio je procjenu rizika po zdravlje ljudi povezanog sa cijanogeničnim glikozidima u sirovim košticama kajsije i njihovim proizvodima. Amigdalin je cijanogenični glikozid koji je u svom prirodnom obliku prisutan u koštici kajsije, a nakon konzumacije u ljudskom organizmu metabolizira […]

Prijava u bazu eksperata Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

14.03.2016.

U skladu s odredbama člana 53., stav 6. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), zadaci Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obuhvaćaju i pružanje: naučnih savjeta, te naučne i tehničke pomoć vezano uz ljudsku prehranu u vezi sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, kao i pomoći u komunikaciji vezano uz pitanja prehrane u […]

Saradnja EFSA-e s nadležnim organima za hranu u Bosni i Hercegovini

29.02.2016.

Prije priključenja Evropskoj uniji, zemlje u pretpristupnom procesu moraju ispuniti određene uslove. Sigurnost hrane ima veoma značajnu ulogu u pregovorima za članstvo u EU. U okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fondovi) koji se finansira iz fondova Evropske komisije, Evropski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) sarađuje sa pretpristupnim zemljama. Intenzivna saradnja EFSA-e sa institucijama Bosne i […]

EFSA i ECDC: Broj listerioza i kampilobakterioza u EU i dalje u porastu

19.01.2016.

Broj oboljenja ljudi uzrokovanih bakterijama Lysteria monocytogenes i Campylobacter spp. u porastu je i u 2014. godini, što predstavlja nastavak trenda započetog 2008. godine. To je glavni zaključak posljednjeg godišnjeg izvještaja o zoonozama i epidemijama bolesti koje se prenose hranom u Evropskoj uniji, koje su objavili Evropski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar […]

EFSA ažurirala toksikološki profil glifosata

11.12.2015.

Europski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) i države članice EU završili su ponovnu procjenu glifosata, kemijskog spoja koji se koristi u velikom broju pesticida. U izvješću se zaključuje kako nije vjerojatno da je glifosat kancerogen za ljude i predložene su nove sigurnosne mjere koje će postrožiti kontrolu ostataka glifosata u hrani. Europska komisija će koristiti […]

EFSA

09.01.2015.

 EVROPSKI AUTORITET ZA SIGURNOST HRANE (EFSA) Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža neovisne naučne savjete o rizicima povezanima s hranom, odnosno o postojećim i novim rizicima povezanima s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja evropskih propisa, pravila i politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu. U […]

Izvještaj o reziduama pesticida u hrani u Evropskoj uniji

23.12.2014.

U Izvještaju o reziduama pesticida u hrani u Evropskoj uniji je navedeno da je izvršena procjena izloženosti ostacima hemijskih tvari u hrani, te je zaključeno da isti nisu predstavljali dugoročni rizik za zdravlje potrošača. Evaluacija kratkotrajne izloženosti isključila je rizik za potrošače u 99,6 % uzoraka hrane koji su analizirani na prisustvo pesticida. U sklopu […]

EFSA objavila Izvještaj o rizicima porijeklom iz hrane neživotinjskog porijekla

23.12.2014.

Prema objavljenim rezultatima, hrana životinjskog porijekla je i dalje izvor većine dokumentiranih i prijavljenih bolesti koje se prenose hranom (90%). Međutim, tokom promatranog perioda porastao je broj epidemija, pojedinačnih slučajeva oboljenja ljudi i hospitalizacija povezanih sa hranom neživotinjskog porijekla. Epidemije povezane sa hranom neživotinjskog porijekla imaju manje ozbiljne posljedice na ljudsko zdravlje u usporedbi s […]

Radionica o prikupljanju i analizi podataka u organizaciji EFSA-e

23.12.2014.

U organizaciji Evropskog autoriteta za sigurnost hrane (European Food Safety Authority- EFSA) dana 19. i 20.09.2012. godine u Parmi, Republika Italija, održana je radionica čija je tema bila prikupljanje i analiza podataka o potrošnji hrane, hemijskim opasnostima, zoonozama, antimikrobiološkoj otpornosti i epidemijama čiji je put prenosa hrana. Na navedenoj radionici delegaciju Bosne i Hercegovine činili […]

EFSA objavila originalne studije industrije o aspartamu

23.12.2014.

Podaci koji su dostupni odnose se i na neobjavljene naučne podatke (uključujući 112 izvornih naučnih studija o aspartamu), koji su dostavljani u svrhu odobrenja upotrebe aspartama ranih 1980-tih u Evropi. Nakon javnog poziva Evropske komisije (EC) za razmatranje naučnih podataka o aspartamu, koji je završen 30. septembra 2011. godine, EFSA je dobila pristup velikom broju […]