Konferencija “ONE – Health, Environment, Society 2022”

15.03.2021.

Prehrambeni sistemi nalaze se na raskršću mnogih izazova s kojima se danas suočavamo – od borbe protiv klimatskih promjena, preko zaustavljanja gubitaka do reduciranja otpada od hrane. Kao što je definisano ciljevima za održivu budućnost, koji su u centru Razvojnih ciljeva UN-a i „Green Deal-a“ Evropske komisije, suočavanje sa navedenim izazovima zahtijeva hitnu akciju. U […]

EFSA/ECDC: Broj oboljenja uzrokovanih bakterijama Campylobacter i Salmonella stabilan

11.03.2021.

U skladu sa Izvještajem o zoonozama za 2019. godinu, koji su pripremili Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC),  broj prijavljenih slučajeva oboljenja ljudi uzrokovanih bakterijama Campylobacter i Salmonella u Evropi stabilan je u posljednjih pet godina. Od kampilobakterioze, najčešće prijavljivane gastrointestinalne bolesti u Evropskoj uniji od […]

ZENODO: Objavljeni rezultati monitoringa ostataka pesticida i veterinarsko-medicinskih proizvoda u BiH

27.01.2021.

Rezultati Monitoringa ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. i 2018. godinu, te rezultati Monitoringa ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda i drugih supstanci kod živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u BiH za 2018. godinu objavljeni su na digitalnom repozitoriju Zenodo (https://zenodo.org). Radi se o podacima koje je […]

Informativna kampanja „Zaustavite afričku svinjsku kugu“

26.10.2020.

Sa gotovo četiri miliona tona izvoza godišnje, Evropska unija je najveći izvoznik svinjetine i proizvoda od svinjetine u svijetu, zbog čega je ovo jedna od najvažnijih privrednih djelatnosti u poljoprivrednom sektoru. Uzgoj svinja ostvaruje 8,8% ukupne proizvodnje poljoprivrednog sektora u 27 članica EU. Potražnja za svinjetinom na globalnom nivou je u porastu, što bi moglo […]

Intervju: dr. Bernhard Url, izvršni direktor EFSA-e

16.10.2020.

Izvršni direktor Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dr. Bernhard Url u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ govorio je o posljednjim istraživanjima u oblasti sigurnosti hrane, saradnji s Agencijom za sigurnost hrane BiH, ali i genetski modificiranoj (GMO) hrani.  Uz saglasnost autora, kompletan intervju možete pročitati na našoj web stranici: Kakva je uloga nauke u […]

EFSA: Kampanja „Zaustavite afričku svinjsku kugu“ u devet zemalja Jugoistočne Evrope

02.09.2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) započela je veliku kampanju s ciljem podizanja svijesti javnosti i pružanja pomoći u zaustavljanju širenja afričke svinjske kuge na području jugoistočne Evrope. Kampanja je usmjerena na zemlje koje je EFSA, na osnovu procjene rizika (link na dokument), identificirala kao rizične zbog njihove blizine zemljama u […]

EFSA: Naučno mišljenje o glikoalkaloidima u hrani i hrani za životinje

13.08.2020.

Na zahtjev Evropske komisije, Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izvršila je procjenu rizika od glikoalkaloida u hrani i hrani za životinje, posebno u krompiru i proizvodima od krompira. Glikoalkaloidi su spojevi koji se na prirodan način javljaju u vrstama porodice Solanaceae (pomoćnice) u koju spadaju krompir, paradajz i patlidžan. Glikoalkaloidi imaju važnu ulogu u […]

Najava: Webinar „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“

11.06.2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) organizira webinar na temu „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“ Webinar će biti održan 26. juna 2020. godine, a detaljnije informacije i link za registraciju možete pronaći ovdje. Cilj webinara je pružiti podršku nacionalnim institucijama „trećih zemalja“ nadležnim za zdravlje […]

Objavljena dva izvještaja o kumulativnoj procjeni rizika od ostataka pesticida u hrani

14.05.2020.

Rizik za potrošače uslijed izloženosti ostacima pesticida u hrani trenutno se procjenjuje za svaku supstancu pojedinačno. Međutim, mnogi pesticidi imaju sličan efekt i njihov utjecaj na ljudsko zdravlje može biti veći u kombinaciji, nego individualno. Stoga je Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) razvila metodologiju za provođenje kumulativne procjene rizika (Cumulative […]

EFSA: Tehnički izvještaj o izvorima podataka o bolestima životinja u Bosni i Hercegovini

08.05.2020.

Mapiranje izvora podataka o bolestima životinja u zemljama Evropske unije i  pretpristupnim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu, jedna je od aktivnosti SIGMA projekta koji provodi Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA). Više informacija o projektu možete pronaći ovdje. Cilj navedene aktivnosti je identifikacija nadležnih organa za upravljanje podacima o bolestima životinja […]