EFSA: Kampanja „Zaustavite afričku svinjsku kugu“ u devet zemalja Jugoistočne Evrope

02.09.2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) započela je veliku kampanju s ciljem podizanja svijesti javnosti i pružanja pomoći u zaustavljanju širenja afričke svinjske kuge na području jugoistočne Evrope. Kampanja je usmjerena na zemlje koje je EFSA, na osnovu procjene rizika (link na dokument), identificirala kao rizične zbog njihove blizine zemljama u […]

EFSA: Naučno mišljenje o glikoalkaloidima u hrani i hrani za životinje

13.08.2020.

Na zahtjev Evropske komisije, Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izvršila je procjenu rizika od glikoalkaloida u hrani i hrani za životinje, posebno u krompiru i proizvodima od krompira. Glikoalkaloidi su spojevi koji se na prirodan način javljaju u vrstama porodice Solanaceae (pomoćnice) u koju spadaju krompir, paradajz i patlidžan. Glikoalkaloidi imaju važnu ulogu u […]

Najava: Webinar „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“

11.06.2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) organizira webinar na temu „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“ Webinar će biti održan 26. juna 2020. godine, a detaljnije informacije i link za registraciju možete pronaći ovdje. Cilj webinara je pružiti podršku nacionalnim institucijama „trećih zemalja“ nadležnim za zdravlje […]

Objavljena dva izvještaja o kumulativnoj procjeni rizika od ostataka pesticida u hrani

14.05.2020.

Rizik za potrošače uslijed izloženosti ostacima pesticida u hrani trenutno se procjenjuje za svaku supstancu pojedinačno. Međutim, mnogi pesticidi imaju sličan efekt i njihov utjecaj na ljudsko zdravlje može biti veći u kombinaciji, nego individualno. Stoga je Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) razvila metodologiju za provođenje kumulativne procjene rizika (Cumulative […]

EFSA: Tehnički izvještaj o izvorima podataka o bolestima životinja u Bosni i Hercegovini

08.05.2020.

Mapiranje izvora podataka o bolestima životinja u zemljama Evropske unije i  pretpristupnim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu, jedna je od aktivnosti SIGMA projekta koji provodi Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA). Više informacija o projektu možete pronaći ovdje. Cilj navedene aktivnosti je identifikacija nadležnih organa za upravljanje podacima o bolestima životinja […]

EFSA:  Povodom Međunarodne godine zdravlja bilja pokrenuta specijalizirana web stranica

06.04.2020.

Biljke koje čine oko 80 procenata naše ishrane  izložene su djelovanju različitih štetočina. Prema procjenama Organizacije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija (United Nations Food and Agriculture Organization, UN FAO), na godišnjem nivou propadne oko 40% usjeva. Milioni ljudi zbog toga pate od gladi, a istovremeno nastaje velika šteta za poljoprivredu i okoliš. Faktori kao […]

EFSA: Nema dokaza da je hrana uzrok ili put prenosa koronavirusa

10.03.2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) pažljivo prati situaciju u vezi sa epidemijom koronavirusa (COVID-19) kojom je zahvaćen veliki broj zemalja širom svijeta. Trenutno nema dokaza da je hrana vjerovatni izvor ili put prenosa virusa koji je uzročnik COVID-19. Marta Hugas, vodeća naučnica u EFSA-i izjavila je kako iskustva iz prethodnih […]

Epidemiološka analiza afričke kuge svinja u EU (novembar 2018. – oktobar 2019.)

11.02.2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je dopunjeni izvještaj o prisutnosti afričke kuge svinja na području Evropske unije. U izvještajnom periodu od novembra 2018. do oktobra 2019. godine, Češka je dobila status zemlje slobodne od afričke kuge svinja. Bolest je u tom periodu potvrđena u Slovačkoj, što znači da je […]

EFSA: Poziv za prijavu na „Parma Summer School 2020“

04.02.2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je poziv za prijavu kandidatima za učešće na „Parma Summer School 2020“. Radi se o ljetnoj školi koja će biti održana u periodu od  9.-11. juna 2020. godine u Parmi, Italija, u organizaciji EFSA-e, Više škole za hranu i nutricionizam Univerziteta u Parmi i […]

EFSA i ECDC: Salmonella najčešći uzročnik oboljenja uzrokovanih hranom u EU

15.01.2020.

Salmonella je uzročnik svake treće epidemije povezane s hranom prijavljene u zemljama Evropske unije u 2018. godini. To je jedan od zaključaka godišnjeg izvještaja Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) koje sadrži informacije o trendovima i uzročnicima zoonoza. U 2018. godini, zemlje EU prijavile su 5 […]